Knoworries nam de verantwoordelijkheid voor de volledige Office365 integratie op zich. Door de prettige communicatie en het deskundige handelen verlopen onze werkprocessen nu veel soepeler.”